ING Bank Śląski

Witajcie,

25 kwietnia 2022 r. ING wprowadza dodatkową ofertą kredytów hipotecznych  „Stawiam na swoje”, w dwóch wariantach cenowych:

Warunki oferty:

 • Obowiązuje od 25 kwietnia do 14 maja
 • Kwota 100.000 do 1 500 000 PLN
 • Rachunek osobisty z wpływami 2 000 PLN
 • Ubezpieczenie na życie
 • System bankowości Internetowej
 • Zgoda na weryfikację behawioralną

ING Bank Śląski – oferta cenowa

 Oferta standardowa Oferta standardowa Łatwy StartOferta standardowa Lekka RataJesień u siebie
Łatwy start
Jesień u siebie
Lekka rata
EKO Kredyt Hipoteczny 
Prowizja1,9%0%1,9%0%1,50%0%
Marża2,5%2,4%2,1%2,19%1,99%1,99%
Oprocentowanie zmienne
(marża + WIBOR6M)

Przykładowe RRSO
2,81%
(2,5% + WIBOR6M)
2,71%
(2,4% + WIBOR6M)
2,41%
(2,1% + WIBOR6M)
2,50%
(2,19% + WIBOR6M)
2,30%
(1,99% + WIBOR6M)
2,30%
(1,99% + WIBOR6M)
CeleMieszkaniowe i niemieszkanioweMieszkaniowe i niemieszkanioweMieszkaniowe i niemieszkanioweMieszkaniowe i niemieszkanioweMieszkaniowe i niemieszkanioweMieszkaniowe
Konto i wpłaty
Ubezpieczenie ochronne 
System bankowości internetowej 
Dodatkowe warunkiNieBrakBrakod 100.000 do 1 500.000 PLN bez  limitu wiekuod 100.000 do 1 500.000 PLN bez  limitu wiekuBudujesz ekologiczny dom od 100.000 do 1 500.000 PLN
Do kiedy?Oferta bezterminowaOferta bezterminowaOferta bezterminowaTylko do 14.11.2021Tylko do 14.11.2021 Tylko do 14.11.2021

Kredyty mieszkaniowe – zmiana siatki marż w Santander Bank Polska oraz wprowadzenie LTV90% dla klientów zewnętrznych od 09.03.2021

Z dniem 9 marca 2021 zmieniamy Ofertę cenową w Santander Bank Polska SA:

 1. wprowadzamy LTV 90% dla klienta zewnętrznego oferta będzie dostępna wyłącznie, gdy zabezpieczeniem kredytu jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny:
 • na rynku wtórnym lub pierwotnym (z wyłączeniem domów w budowie systemem gospodarczym),
 • położony w granicach administracyjnych miast wojewódzkich oraz powiatów przyległych do tych miast.

Przypominam również iż od od 9 marca 2021 roku zmieniamy marże dla kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym oraz oprocentowanie stałe na 5 lat.

Czego dotyczy zmiana

Wprowadzamy nowe marże dla kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym oraz nowe stawki oprocentowania stałego na 5 lat. Zmiana dotyczy wstępnych warunków cenowych (decyzja wstępna) generowanych od 9.03.2021 r. i formularzy informacyjnych wydanych na ich podstawie.

Przypominamy

 • dla wniosku o pierwszy kredyt zabezpieczony na danej nieruchomości – marża jest ustalana w oparciu o właściwy przedział LTV;
 • dla wniosku o drugi lub kolejny kredyt zabezpieczony na danej nieruchomości – marża jest ustalana w oparciu o właściwy przedział TLTV;
 • oferta dla klientów Select obowiązuje niezależnie od kwoty kredytu.
 • nowe marże zależne od rodzaju Klienta (Wewnętrzny, Zewnętrzny) obowiązują również w celu ustalania marży oprocentowania zmiennego po zakończeniu 5-letniego okresu stałej stopy, z zastrzeżeniem, że stosowane są wówczas zawsze marże z tabeli dla klientów Select w przypadku klientów Select oraz z tabeli dla kwot kredytu powyżej 100 TPLN dla klientów Standard

KREDYT HIPOTECZNY – Zestawienie zdolności kredytowej dla kredytu w PLN – MARZEC 2021

Przygotowaliśmy zestawienie zdolności kredytowej dla kredytów w PLN na MARZEC 2021
Singiel z dochodem 3,5 tys. brutto
Małżeństwo bez dzieci z dochodem 7 tys. brutto
Rodzina 2+1 z dochodem 7 tys. brutto
Rodzina 2+2 z dochodem 10 tys. brutto
Rodzina 2+3 z dochodem 15 tys. brutto
Tabela poniżej oraz wykres zawierają maksymalne kwoty kredytów dostępne w poszczególnych bankach. W załączeniu zestawienie ze szczegółowymi informacjami.
Do wyliczeń zostały przyjęte minimalne koszty utrzymania gospodarstwa domowego i rozsądny cross-sell.

BOŚ Bank

BOŚ – Maksymalne poziomy LtV
Zarząd Banku podjął uchwałę, mocą której wykreślono zapisy o zmniejszeniu maksymalnego limitu LTV do 70 % dla nieruchomości mieszkaniowych.

W związku z powyższym z dniem dzisiejszym dla ww. nieruchomości obowiązują standardowe zapisy określone w  Metodach Zarządzania Ryzykiem Kredytowym (UZ Nr 129/2020), które w przypadku kredytu hipotecznego zgodnie z § 5 określają maksymalny poziom LTV dla lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych na poziomie 80 %.  Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

ING Bank Śląski

ING – Nowa oferta cenowa „Jesienna Wyprzedaż Kredytów Hipotecznych” od 15 września
Informujemy, że ING od 15 września wprowadza nową ofertę specjalną „Jesienna Wyprzedaż Kredytów Hipotecznych”.
Oferta będzie dostępna w dwóch wariantach cenowych:
Lekka rata z prowizją 1,95% i marżą 1,95% lub
Łatwy start z prowizją 0% i marżą 2,10%


Czas trwania oferty specjalnej: od 15 września do 11 października r. (włącznie)

WARUNKI DO SPEŁNIENIA: minimalna kwota kredytu – 100 tys. PLN maksymalna kwota kredytu – 1,5 mln PLN konieczne jest posiadanie lub założenie przed podpisaniem Umowy o Kredyt hipoteczny Konto w Banku (z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie minimum 2 000 zł), z którego będą spłacane należności z tytułu Umowy o Kredyt hipoteczny przystąpienie do Ubezpieczenia Indywidualnego, za pośrednictwem Banku, w dniu podpisywania Umowy o Kredyt hipoteczny, przez co najmniej jedną osobę zawierającą Umowę o Kredyt hipoteczny* *ubezpieczenia spłaty kredytu można zaoferować kredytobiorcy, którego wiek nie przekroczy 75 roku życia w momencie wymagalności.

PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ kredyt hipoteczny kredyt budowlano hipoteczny

Z OFERTY WYŁĄCZONE SĄ: kredyty hipoteczne udzielone w kwocie niższej niż 100 000 zł lub wyższej niż 1 500 000 zł pożyczki hipoteczne, kredyty hipoteczne z celem przeznaczonym na konsolidację lub z celem przeznaczonym na spłatę kredytów udzielonych uczestnikowi przez Bank, za wyjątkiem sytuacji spłaty Kredytu hipotecznego przeznaczonego na nabycie działki pod warunkiem jednoczesnego wnioskowania o sfinansowanie budowy domu jednorodzinnego, podwyższenia Kredytów hipotecznych / pożyczek hipotecznych udzielonych przez Bank.

BNP Paribas

BNP Paribas – Kredyt hipoteczny z zieloną hipoteką

informujemy, że od 07.09.2020 BNP udostępnia możliwość wnioskowania o kredyt hipoteczny z zastosowaniem dodatkowej obniżki marży o 0,10 % w przypadku finansowania nieruchomości energooszczędnych

Aby móc skorzystać z obniżki, Klient musi przedstawić stosowne dokumenty:

 • w przypadku finansowania nieruchomości oddanej do użytkowania, Klient musi  posiadać dokument potwierdzający wydanie certyfikatu ekologicznego (np. zaświadczenie wystawione przez dewelopera) albo świadectwo charakterystyki energetycznej potwierdzający, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP nie jest wyższa niż 50 kWh/(m2*rok)  – marża jest obniżona „na wejściu” lub
 • w przypadku finansowania nieruchomości w trakcie budowy, Klient zadeklaruje dostarczenie ww. dokumentów po jej zakończeniu – marża zostanie obniżona po dostarczeniu wymaganych dokumentów do banku.

ING Bank Śląski

ING Kredyty hipoteczne – Zmienia poziomu LTV od 15 września

miło nam poinformować, że od 15 września ING wraca do LTV na poziomie 80%

mBank

Zmiany w polityce kredytowej dla kredytów hipotecznych dla osób fizycznych
Dla wniosków o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych zarejestrowanych od dnia 25.08.2020r. mBank przywraca akceptację dochodu z umowy zlecenia/o dzieło.