BOŚ Bank

BOŚ – Maksymalne poziomy LtV
Zarząd Banku podjął uchwałę, mocą której wykreślono zapisy o zmniejszeniu maksymalnego limitu LTV do 70 % dla nieruchomości mieszkaniowych.

W związku z powyższym z dniem dzisiejszym dla ww. nieruchomości obowiązują standardowe zapisy określone w  Metodach Zarządzania Ryzykiem Kredytowym (UZ Nr 129/2020), które w przypadku kredytu hipotecznego zgodnie z § 5 określają maksymalny poziom LTV dla lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych na poziomie 80 %.  Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *