BOŚ Bank

BOŚ – Maksymalne poziomy LtV
Zarząd Banku podjął uchwałę, mocą której wykreślono zapisy o zmniejszeniu maksymalnego limitu LTV do 70 % dla nieruchomości mieszkaniowych.

W związku z powyższym z dniem dzisiejszym dla ww. nieruchomości obowiązują standardowe zapisy określone w  Metodach Zarządzania Ryzykiem Kredytowym (UZ Nr 129/2020), które w przypadku kredytu hipotecznego zgodnie z § 5 określają maksymalny poziom LTV dla lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych na poziomie 80 %.  Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

ING Bank Śląski

ING – Nowa oferta cenowa “Jesienna Wyprzedaż Kredytów Hipotecznych” od 15 września
Informujemy, że ING od 15 września wprowadza nową ofertę specjalną „Jesienna Wyprzedaż Kredytów Hipotecznych”.
Oferta będzie dostępna w dwóch wariantach cenowych:
Lekka rata z prowizją 1,95% i marżą 1,95% lub
Łatwy start z prowizją 0% i marżą 2,10%


Czas trwania oferty specjalnej: od 15 września do 11 października r. (włącznie)

WARUNKI DO SPEŁNIENIA: minimalna kwota kredytu – 100 tys. PLN maksymalna kwota kredytu – 1,5 mln PLN konieczne jest posiadanie lub założenie przed podpisaniem Umowy o Kredyt hipoteczny Konto w Banku (z deklaracją comiesięcznych wpływów w kwocie minimum 2 000 zł), z którego będą spłacane należności z tytułu Umowy o Kredyt hipoteczny przystąpienie do Ubezpieczenia Indywidualnego, za pośrednictwem Banku, w dniu podpisywania Umowy o Kredyt hipoteczny, przez co najmniej jedną osobę zawierającą Umowę o Kredyt hipoteczny* *ubezpieczenia spłaty kredytu można zaoferować kredytobiorcy, którego wiek nie przekroczy 75 roku życia w momencie wymagalności.

PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ kredyt hipoteczny kredyt budowlano hipoteczny

Z OFERTY WYŁĄCZONE SĄ: kredyty hipoteczne udzielone w kwocie niższej niż 100 000 zł lub wyższej niż 1 500 000 zł pożyczki hipoteczne, kredyty hipoteczne z celem przeznaczonym na konsolidację lub z celem przeznaczonym na spłatę kredytów udzielonych uczestnikowi przez Bank, za wyjątkiem sytuacji spłaty Kredytu hipotecznego przeznaczonego na nabycie działki pod warunkiem jednoczesnego wnioskowania o sfinansowanie budowy domu jednorodzinnego, podwyższenia Kredytów hipotecznych / pożyczek hipotecznych udzielonych przez Bank.

BNP Paribas

BNP Paribas – Kredyt hipoteczny z zieloną hipoteką

informujemy, że od 07.09.2020 BNP udostępnia możliwość wnioskowania o kredyt hipoteczny z zastosowaniem dodatkowej obniżki marży o 0,10 % w przypadku finansowania nieruchomości energooszczędnych

Aby móc skorzystać z obniżki, Klient musi przedstawić stosowne dokumenty:

  • w przypadku finansowania nieruchomości oddanej do użytkowania, Klient musi  posiadać dokument potwierdzający wydanie certyfikatu ekologicznego (np. zaświadczenie wystawione przez dewelopera) albo świadectwo charakterystyki energetycznej potwierdzający, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP nie jest wyższa niż 50 kWh/(m2*rok)  – marża jest obniżona „na wejściu” lub
  • w przypadku finansowania nieruchomości w trakcie budowy, Klient zadeklaruje dostarczenie ww. dokumentów po jej zakończeniu – marża zostanie obniżona po dostarczeniu wymaganych dokumentów do banku.

ING Bank Śląski

ING Kredyty hipoteczne – Zmienia poziomu LTV od 15 września

miło nam poinformować, że od 15 września ING wraca do LTV na poziomie 80%

mBank

Zmiany w polityce kredytowej dla kredytów hipotecznych dla osób fizycznych
Dla wniosków o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych zarejestrowanych od dnia 25.08.2020r. mBank przywraca akceptację dochodu z umowy zlecenia/o dzieło.

ING Bank Śląski

Nowa oferta specjalna “Najlepiej na swoim”
Od 17 sierpnia w ING zostanie wprowadzona nowa oferta specjalna „Najlepiej na swoim”.
Warunki oferty:
Lekka rata 1,99% prowizji, 1,99% marża;
Łatwy start 0% prowizji, 2,15% marża.
Obowiązuje od 17 sierpnia do 14 września
Kwota 100.000 do 1 500.000 PLN
Rachunek osobisty z wpływami 2 000 PLN
Ubezpieczenie na życie